AGENDA van de jaarvergadering van de samenwerkende verenigingen HSP en SC Veendam op donderdag  14 september 2023 aanvang 20.00 uur  in de grote zaal van de Kern te Hoogezand

 

  1        Opening en vaststelling van de agenda

 

  2        Verslagen van de vergaderingen van 9 maart en 8 juni 2023

           

  3        Mededelingen van het bestuur:

                       

  4        Verslag van de kascontrole commissie over het seizoen 2022/2023

           

  5        Jaarverslag van de penningmeester, met voorstel tot decharge van het bestuur voor de financiële         verantwoording over het seizoen 2022/23 (zie bijlagen)

 

  6        Benoeming van de kascontrole commissie voor komend seizoen

 

  7        Vaststellen van de begroting en de contributie 

            – voorgesteld wordt de contributie vast te stellen op € 120,=  en voor externe leden op € 80,=

           

  8        Jaarprogramma 2023/2024

                      de voorstellen

            a          het aantal speelavonden later in het seizoen vaststellen  Daarbij is het belangrijkste                            uitgangspunt : niet meer dan 2x tegen dezelfde tegenstander spelen.

            b          geen interne competitie indien een of meer teams NOSBO competitie spelen 

            c          vijf avonden te bestemmen voor de rapid competitie en één avond voor een                                                 snelschaaktoernooi.

            d          op de avonden waarop een of meer teams een NOSBO wedstrijd spelen wordt een schaduw                 competitie gespeeld met een puntentelling volgens het systeem Boon. (zie bijlage).

                        Twee  partijen per avond met een speeltempo van 45 minuten.

            e          het schaakcafé op dinsdagmiddag in de bibliotheek Veendam gaat het 5e seizoen in;

 

  9        Externe competities

            a          Er is een KNSB team ingeschreven voor de 3e klasse in het seizoen 2022/2023;.

            b          HSP/Veendam zal zeker participeren in een NOSBO competitie. Het aantal teams en de                              teamgrootte zal afhangen van de plannen van de NOSBO. Het is onzeker of die plannen al                   bekend zijn op 14 september. De respons op de mailing doet het bestuur voorstellen om ook                  komend seizoen met één achttal en één zestal te spelen. (zie bijlage) 

           

10        Jeugdactiviteiten

                      Op de locatie Bibliotheek Veendam zullen de jeugdlessen medio oktober worden hervat (na                    een lange zomerstop)

 

11        Toernooien

                      het jaarlijkse van Beresteijn rapid toernooi  wordt weer aangemeld als kandidaat voor het                   NOSBO rapid kampioenschap.

                      de GoudLeven cyclus gaat voort (met zo nodig medefinanciering vanuit de reserve van SC             Veendam. Van het  bestuur van de STAR is toestemming verkregen om 'Denken onder stoom'               op woensdag 25 oktober te houden.

 

12        Rondvraag  en  sluiting