Jubileum HSP

 

 

Op 1 juli 2023 bestaat onze schaakvereniging HSP 25 jaar.

Dat willen onze clubs niet ongemerkt voorbij laten gaan!

 

Wij nodigen onze leden en een aantal genodigden uit om dit op  zaterdagmiddag 10 juni in het Wijkcentrum ‘De Kern’  samen te vieren.

 

Het programma bestaat uit een simultaan séance door Nederlands kampioene Machteld van Foreest  en een terugblik op 25 jaar HSP door Lucien Jerphanion.

 

De indeling van de middag:

12:45 uur        ontvangst onder het nuttigen van een salade

13:30 uur        start van de simultaan seance

16:30 uur        nazit met terugblik op 25 jaar HSP

18:00 uur        einde

 

Tijdens de seance wordt koffie/thee met cake geserveerd, aangeboden door De Kern.
Na afloop worden warme hapjes geserveerd. 

 

Bij binnenkomst ontvangt elke deelnemer 4 consumptiemunten. Extra consumpties zijn voor eigen rekening.

Om de kosten voor de vereniging binnen de perken te houden wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,= per persoon.

 

Om organisatorische redenen is het noodzakelijk dat ieder zich tijdig aanmeldt.

Aanmelden geschiedt door overmaking van 10 euro op rekening NL 33 RABO 0352 2902 69 ten name van schaakvereniging HSP. 

Dit bedrag dient uiterlijk vrijdag 2 juni op onze rekening te staan.

 

Wij hopen u te kunnen begroeten op de tiende juni!